Rozsah výuky a výcviku A

Teoretická výuka:

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:


13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


1 hodina = 45 min