Kurz první pomoci

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? 

Věděli jste, že první pomoc je jeden z nejstěžejnější úkonů k záchraně člověka?


Obsah kurzu:

- První pomoc a její obecné zásady

- Manipulace s postiženým a polohování

- Poruchy vědomí

- Šok

- Zástava krvácení

- Základní Kardiopulmonální resuscitace

- Aspirace cizího tělesa

- Tonutí

- Úráz elektrickým proudem

- Termická poranění

- Intoxikace

- Úrazové stavy 

- Neúrazové stavy u dospělých

- Neúrazové stavy u děti

- Lékárničky


Kurz bude vypisován individuálně při dosažené kapacity kurzu a to je 15 lidí. 

Cena kurzu 600 Kč/osoba