B

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let (17 let s mentorem)  

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

  • Nepřevyšující 750 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (B 96).

Řidičák na skupinu B opravňuje též k řízení dodávek, obytných automobilů a karavanů pokud nepřevyšují celkovou hmotnost do 3,5 t. 


Od 1. ledna 2024 je možné po provedené výuce a výcviku v autoškole absolvovat zkoušku na řidičské oprávnění na skupinu B již v 17 letech. Poté bude 17letému řidiči vydán řidičský průkaz s omezením na jízdu pod dohledem zkušeného mentora. 


Stránky k řidičskému průkazu L17

Řízení s mentorem znění zákona

Cena řidičského oprávnění                                                      Rozsah výuky a výcviku