A1


Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 16 let. 

Do skupiny A1 jsou zařazeny:

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW


Cena řidičského oprávnění                                                               Rozsah výuky a výcviku